تبلیغات
دشت شقایق - بیایید یکم بخندیم :)

دنیا به آن نیرزد که پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی


Admin Logo
themebox Logo


*سفارش کد موزیک*تاریخ:سه شنبه 1 فروردین 1391-11:56

نویسنده :SHaGHaYeGH

بیایید یکم بخندیم :)
اصلی هاش تو ادامه مطلبه :)
لذت ببرید. 

نظرات() 
شقایق
شنبه 6 خرداد 1391 14:11
سلاااااااااااااااااام بر شقایق عاشق
نیستی کجاااااااااااااااااااااااااااایی
مواظب شقایقهای دیگر دشت هم باش از طرف این شقایق تنها
خضرا
چهارشنبه 3 خرداد 1391 21:05
سلام دوستم
شما دعوت هستین در جشن کوچکم ،
منو دلم، برای عشقم
خوشحال میشم بیای
چهارشنبه 3 خرداد 1391 14:08
سلام
آپم
بدو بیا
مهربون
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391 17:52
سلام مثل همیشه وب لاگ خوب وقشنگی داری آفرین بهت


____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡‡‡
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶8‡†
____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8†††
____‡¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡†††
___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶‡‡†‡††††
____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††††‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡††††††
____†¶¶888888¶¶¶¶8††††††††††‡‡‡‡†888‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
_____‡¶8888888¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
_______¶¶¶888¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
_________¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
__________8¶¶¶¶88‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
___________¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
___________‡††‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††
___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
___________‡‡‡‡‡‡8‡8‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
___________‡‡‡8888¶8¶¶‡¶¶¶‡†‡88‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡88888¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡8¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡†††‡††‡††‡‡††8¶88‡‡‡‡‡
____________‡¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶88‡‡
_____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡††8‡88†††‡‡‡‡
________________†¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡88‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
____________________‡¶¶¶¶¶¶†8‡‡88‡8888888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____________________†8¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡8888
خضرا
شنبه 23 اردیبهشت 1391 22:28
فاطمه یعنی: که توصیفش خطاست
فاطمه یعنی: که او سر خداست
فاطمه یعنی:خدا را مظهر است
فاطمه یعنی: به هستی رهبر است
فاطمه یعنی: جلال کردگار
فاطمه یعنی: گل پروردگار
فاطمه سری است ناپیدا هنوز
روح عالم پیش او شیدا هنوز
فاطمه بنیان گذار عشق بود
او همان پروردگار عشق بود
فاطمه یک واژه ی بی انتها
فاطمه یعنی خطاب هل اتی
فاطمه یعنی: که قرآن است او
آیه های نور را جان است او
فاطمه جان رسول مصطفی
فاطمه روح علی مرتضی
فاطمه کی بود از قرآن جدا
آنکه او خود بود قرآن خدا
فاطمه یعنی:به هستی مادر است
فاطمه آئینه ی پیغمبر است
فاطمه تفسیر قول کوثر است
فاطمه تصویر درد حیدر است
فاطمه ناموس مستور خداست
فاطمه روحی ز آب وگل جداست
فاطمه یعنی به امکان مصدر است
فاطمه یعنی که ذاتش جوهر

عیدتون مبارک
مهربون
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 18:40
. . ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.سلام
. . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.-
. . .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_,
. . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_
. . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨`
. . . . . . . . . ;;;::… . … , زود بیا آپمو ببین .... ¨`-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸
'``````````````/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨
, . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’
. . . . . . . . . ;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;:;:;;.¸.,~--“`¨
. . . . . .¸.-~¬”`,-‘;:. . ..:;;::... .. .. . .. ... ..:;;. . . . .,’ . . . .`”*”`¯
. . . . . l’:,~-¬`;;:¸.-~¬”```”¬~--~¬, ..:;;¸-‘¨¯`;:.. ./
. … . . |`|/`”,-‘¯ . . . . . . . . . . . . .`,.::;; . . . `,;:.
. . . . . .l,/`/,.¸ . .با این اسب بیا . . . . ).::;; . . . .`¸;:`,
. . . . . ./ (-.¸ ) . که زودتر برسی ..-“.:,-“’ . . . . . ;:./
خضرا
دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 09:25
زندگی تفسیر 3چیز است:
خندیدن ، فراموش کردن ، بخشیدن
پس ببخش ، بخند و فراموش کن
آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
باران
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391 19:00
زندگی را دوست دارم به شرطی که :

ز =آن زندان نباشد

ن = ندامت نباشد

د = درد نباشد

گ = گریه نباشد

و ی = آن یاْس نباشد

آپم با گذرنامه آخرت
صدف
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391 16:29
........♥#########♥
.....♥#############♥
...♥###############♥
..♥#################♥..................♥###♥
..♥##################♥..........♥#########♥
....♥#################♥......♥#############♥
.......♥################♥..♥###############♥
.........♥################♥################♥
...........♥###############################♥
..............♥############################♥
................♥#########################♥
..................♥######################♥
....................♥###################♥
......................♥#################♥
........................♥##############♥
...........................♥###########♥
.............................♥#########♥
...............................♥#######♥
.................................♥#####♥
...................................♥###♥
.....................................♥#♥
.......................................♥
.......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥آپــــــم
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥آپـــــــــم
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥آپـــــــــــــم
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥آپــــــــــــم
...♥
صدف
سه شنبه 29 فروردین 1391 12:00
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااام
سلاااااااااام
سلاااااام
سلاااام
سلاام
سلام
.♥
.♥
..♥
...♥
....♥
.....♥آپم خوشحالم میکنی اگه بیای
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥منتظرتم
.........♥
باران
جمعه 25 فروردین 1391 01:32
عشق اگه روز ازل در دل دیوانه نبود

تا ابـد زیـر فلک ناله مستانه نبود

نرگس ساقی اگـه مستی صد جام نداشت

سر هر کوی و گذراین همه میخانه نبود

من وجام می ودل نقش تو در باده ناب

خلوتی بود که در آن ره بیگانه نبود

کاش آن تب که توراسوخت مراسوخته بود

بفدای تـو مـگه این دل دیوانه نبود

بفدای تـو مـگه این دل دیوانه نبود

تـو چـرا شمـع شدی سوختی ای هستی من

آن زمانی که تو راسایه پروانه نبود

من جدا از تو نبـودم بخدا در همه عمر

قبله گاه دل من جزتودراین خانه نبود

کاش آن تب که توراسوخت مراسوخته بود

بفدای تـو مـگه این دل دیوانه نبود

بفدای تـو مـگه این دل دیوانه نبود

Elyas
دوشنبه 14 فروردین 1391 18:59
سلام خوبی شما ؟اسمتون در سایت کلوب چیه من الیاس مخلص اما رضا
این مطلب نوشتین اصلیهاش در ادامه مطلبه پس کوش؟؟؟؟پیش ما بیایید خوشحال میشم مرسی
دوشنبه 14 فروردین 1391 16:49
_$$$$___$$$$$$$$$$____$$$$
__$$???$$$$$$$$$$$$$$$$$$$???$$
__$$??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$¶¶¶$$$$$$¶¶¶$$$$$$$
____$$$$$$¶¶¶$$$$$$¶¶¶$$$$$$$
____$$$$$$$$???¶¶¶???$$$$$$$$
____$$$$$$$????¶¶¶????$$$$$$$
_____$$$$$$????????????$$$$$
_______$$$$$$???????$$$$$$$
_____$$$*****$$$$$$$$********$
_$$$$***********$**************$
$$$$$********** ** **** *********$
$$$$$$$$$****** * **************$
$$$$$$$$$$$*** * ******$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$*** ** ***$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$*** *****$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$*********$$$$$$$$$$$$
_____$$$$************$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$************$$$$$$$$
_$$???????$$$**********$$????$$$$$$$$
$$???????????$$$*****$$$???????????$$
$$????????????$$$$*$$$$$???????????$
سلااااااااااااام
آپم
زود بیا
بدو بدوووووووو
نورثامن
یکشنبه 13 فروردین 1391 18:38
آپم و منتظر قدوم سبزتون دوست عزیز.
باران
دوشنبه 7 فروردین 1391 23:51
سلام شقایق جون
عکسات باز نشد
پاسخ SHaGHaYeGH : سلام عزیزم
من شرمندم با وی پی ان میتونی ببینیشون عکسا مورد دار نیست ها، آدرسش مشکل داره...
نورثامن
شنبه 5 فروردین 1391 23:47
با شعر "تب" به روزم خوشحال میشم بهم سر بزنین.
فاطیما
جمعه 4 فروردین 1391 13:00
سلام دوست خوبم
ممنونم از حضورت
خوشحالم کردی

عیدت مبارک............سال خوبی داشته باشی
هر چی ارزوی خوبه مال تو..............................................
مهربون
پنجشنبه 3 فروردین 1391 10:39
سلام شقایق خانم
خوشا به حال سال 90 که ماه دوازدهمش رادید
و عمرش به سر رسید ؛
ترسم ازآن است که عمرم به سررسد
و دوازدهمین ماهم رانبینم.
عید نوروز بر شما و خانواده محترمتان مبارک.
. ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.سلام
. . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.-
. . .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_,
. . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_
. . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨`
. . . . . . . . . ;;;::… . … , زود بیا آپمو ببین .... ¨`-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸
'``````````````/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨
, . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’
. . . . . . . . . ;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;:;:;;.¸.,~--“`¨
. . . . . .¸.-~¬”`,-‘;:. . ..:;;::... .. .. . .. ... ..:;;. . . . .,’ . . . .`”*”`¯
. . . . . l’:,~-¬`;;:¸.-~¬”```”¬~--~¬, ..:;;¸-‘¨¯`;:.. ./
. … . . |`|/`”,-‘¯ . . . . . . . . . . . . .`,.::;; . . . `,;:.
. . . . . .l,/`/,.¸ . .با این اسب بیا . . . . ).::;; . . . .`¸;:`,
. . . . . ./ (-.¸ ) . که زودتر برسی ..-“.:,-“’ . . . . . ;:./
نورثامن
چهارشنبه 2 فروردین 1391 18:25
پروردگارا!
به من آرامش ده
تا بپذیرم آنچه راکه نمی توانم تغییر دهم
دلیری ده
تا تغییر دهم آنچه را که می توان تغییر دهم
بینش ده
تا تفاوت این دو را بدانم
مرا فهم ده
تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن
مطابق میل من رفتار کنند
سال نو مبارک باد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.